• 1/4
    Tina visar pulsoximeter
    När man andas kommer det syre till blodet. Idag ska Tina som är sjuksköterska mäta hur mycket syre som finns i Andreas blod. Det gör hon med hjälp av en apparat som ser ut så här.
  • 2/4
    Mätning börjar
    Tina sätter en klämma på Andreas finger. Det lyser rött om den. Det klämmer lite, men gör inte ont.
  • 3/4
    Mätning pågår
    Nu sitter klämman på Andreas finger och apparaten visar en massa siffror. Det är viktigt att sitta still när apparaten mäter.
  • 4/4
    Andreas är färdig
    Nu är undersökningen färdig och Tina tar bort klämman. Nu kan Andreas gå och leka igen, fast först passar han på att se hur mycket syre det finns i mammas blod.

Mäta syre